1. Seçimlik derslere birinci sınıf İngilizce derslerini tamamlamış, ikinci ve üstü sınıf öğrencileri başvurabilir. İngilizce derslerinden muaf olan öğrenciler seçimlik derslere ancak 2. sınıfta başvurabilir.

 2. Dördüncü sınıf (8. Dönem) öğrencilerine 201 düzeyinde dil dersi verilmez (ENG kodlu seçimlik dersler hariç).

 3. Bir öğrenci aynı dönem içinde Modern Diller Bölümü'nden yalnızca bir seçimlik dil dersi alabilir.

 4. ENG kodlu seçimlik dersler dışındaki dil derslerinin birine devam edip başarılı olmuş öğrencilere ikinci bir dilde ders verilmez. Bu öğrenciler, ilk devam ettikleri dilin üst kurlarını alabilirler. Ancak o dilin üçüncü kurunu tamamladıktan sonra yeni bir dil dersi almaya hak kazanırlar.

 5. Bir dil dersini seçimlik olarak alıp başarısız olan (FF-FD) ya da dersten çekilen (W), veya not yükseltmek amacıyla ders tekrarlamak isteyen öğrencilere aynı ders tekrar verilmek zorunda değildir. Öncelik, dersi ilk kez alacak öğrencilere verilecektir.

 6. Talebin yoğun olduğu 201–202 seviyesindeki derslere (NI) statüsünde öğrenci kabul edilmez. Ancak, daha üst kurlarda, bu statüde öğrenci kabul edilebilir.

 7. Derslere devam zorunludur. Başka derslerle saat çakışması mazeret olarak kabul edilmez.

 8. Derse kabul edilecek öğrenciler seçilirken Genel Not Ortalamasına (CGPA) da bakılır. Genel Not Ortalaması 2.00'nin altında olanlar kabul edilmez.

 9. Önemli: Sadece aşağıda belirtilen dersleri almış ve geçmiş olan yabancı uyruklu öğrenciler seçmeli dil dersi alabilir.

  Turk201 ve Turk202 ya da,

  Turk105 ve Turk106 ya da,

  Turk107 ve Turk108.