ODTÜ Öğrencileri için Çince Seçmeli Ders

Son Güncelleme:
03/07/2019 - 11:03

İnteraktif kayıt döneminde seçimlik dil derslerine öğrenci kaydı yapılmamaktadır. Seçimlik dil dersi almak isteyen öğrenciler aşağıdaki süreçleri takip etmelidirler:

  1. Dönemin ilk dersinde öğrencilere Bölümce hazırlanan formlar doldurtulur ve öğrenci bu şekilde başvuru yapar.
  2. Dersler için saptanan kontenjana uygun sayıda öğrenciye kayıt hakkı verilir.
  3. Derse kabul edlien öğrenciler aynı haftanın ikinci ders saatinde açıklanır. Kabul edildiği halde 2. derste bulunmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder ve yedekte ilk sıradaki öğrencilere kayıt hakkı tanınır. Öğrenciler CGPA kontroli için 2. derste dersin okutmanına transkriptlerini göstermek zorundadırlar.
  4. Derse kabul edilen öğrenciler ilgili dönemde ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıtlarını kesinleştirirler.
  5. Tüm seçimlik dersler için dersi veren öğretim elemanının ONAYI dersi almak için şarttır.