Hakkımızda

Son Güncelleme:
23/06/2019 - 12:17

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde açılmış olan Konfüçyus Merkezi Türkiye ve Çin arasında bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirmek, Çin dili eğitiminin geliştirilmesini desteklemek, Türk ve Çin halkları arasındaki karşılıklı anlayışı arttırmak temel amaçları doğrultusunda oluşturulan bir kurumdur. Merkez yalnızca üniversitemiz değil tüm akademik topluluk ve genel olarak Türkiye açısından önemli işlevlere sahiptir. Konfüçyus Merkezi, öncelikle multimedya ve internet dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak Çince öğretmeyi hedeflemektedir. Merkezin amaçları arasında yalnızca dil öğretimi yer almamaktadır. Konfüçyus Merkezi, ODTÜ ve Çin üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin ilerlemesini teşvik etmek ve bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin iki ülke arasındaki hareketliliğinin artmasına önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

Konfüçyus Merkezinin faaliyetleri ODTÜ mensupları dışında tüm öğrencilere, öğretim elemanlarına ve genel olarak kamuya açıktır. Bu bağlamda Merkez, ODTÜ dışından öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve diğer meslek sahiplerine başvuru olanakları ve farklı hizmetler sağlamaktadır. Konfüçyus Merkezi bünyesinde Çin üniversiteleri ile ortak eğitim ve araştırma etkinliklerinin gelişmesini sağlayacak toplantı, proje ve programlar yer almaktadır. Merkez, Çin üniversiteleri ile bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesini ve iki ülke üniversiteleri arasında ortak bilimsel çalışmaların ve araştırmaların gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Ortak projeler çerçevesinde yürütülen çalışmalar aracılığıyla Türk toplumu Çin toplumu hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilme imkanına kavuşmaktadır. Konfüçyus Merkezi, Çince dersleri, filmler ve TV programları, danışmanlık hizmetleri, başvuru kaynakları ve sağladığı benzeri olanaklar yardımıyla toplumumuzun Çin toplumu ile olan bağlarını güçlendirmektedir. Böylece iki ülke insanları arasındaki kültürel iletişim hızlanmaktadır.