METU CONFUCIUS INSTITUTE


People

 

 

Directors

 

    Prof. Changqing Wu    Prof. S. Nazli Wasti Pamuksuz

 

Administrative Board Members

 

Meliha Altunisik picture Golge Seferoglu picture
Prof. Dr. Meliha Altunisik Inst. Özlem Atalay Prof. Dr. Golge Seferoglu Dr. Ceren Ergenç

 

Assistants


              

Saadet Can

Research Assistant

Merve Aytekin

Part Time Student Assistant

Songül Aydan

Part Time Student Assistant

Özge Aytekin

Part Time Student Assistant


Chinese Instructors

 

Jianping Zhao ( 赵建萍)      Zhi Xiaojing ( 智晓静 ) Xiaoshuang Xiong ( 熊晓霜 ) Yao Zhou ( 周瑶 )

 

 

 Volunteer Teachers

    

  Hao Jia         Yuanhui Yao